Top Page > Staff Voice

Feeling "At Home" with Chez Vous

“AT Your Home,” ito ang ibig sabihin na mga katagang French na “Chez Vous”. Bagay na bagay ito sa mga Pilipino dahil na rin sa kilala sila bilang “most hospitable people” o maasikaso sa mga bisita. Sa buong mundo, marami ang nagsasabi na kapag nakadaupang palad ka ng mga Pinoy pakiramdam mo ay “at home” o kumportable sa kanila. Bunsod nito, bantog ang mga Pilipina sa pagkakaroon ng kasanayan pagdating sa mga gawaing bahay gaya ng paglilinis at pag-aasikaso o pag-aalaga ng mga tao.

Mula ng 2004, ang Chez Vous ay mabilis na umunlad at naging “numero unong Domestic Staffing Company” sa Tokyo. Ang kompanya ay may mahigit 150 empleyadong Pilipina na nagtatrabaho bilang mga housekeepers at babysitters sa pinakamagagandang kabahayan sa Tokyo at Yokohama. Si Lorna, isang housekeeping staff, ay pumasok sa Chez Vous sa unang bahagi ng 2008 at ngayon ay nagtatrabaho na sa mga high profile na foreigners at Japanese clients sa Tokyo.

 

“Working in Chez Vous has helped me to understand myself more, since I usually work alone in the clients’ homes. Sa pagtratrabaho rito sa Chez Vous, maraming kang gagawin to please the clients so you have to or involve a lot of knowledge building,” saad pa ni Lorna.
“When the client says ‘thank you very much,” it’s like vitamins to me! The smile you get from your clients after each service kahit pagod ka, nababawasan ‘yong pagod mo.”
Sinabi rin ni Lorna na kumpara sa pagtratrabaho sa factory, sa Chez Vous ang mga manggagawa ang nagdedesisyon kung paano nila matatapos ang kanilang gawain ng mahusay. Ika nga ni Lorna; “aside from earning, the most important thing is the appreciation we get from doing a hard day’s work.”
Ayon din kay Lorna, bago pa man niya pinasok ang kanyang trabaho ay natural na sa kanya ang mga gawing bahay dahil na rin sa kanyag pagiging housewife sa maraming taon na. Sa punto naman ng paglilinis sa ibang bahay, ito naman umano ay tila pagkakaroon ng talento o kakayahan na makatulong sa ibang tao.

 
 

Ang pagiging masigasig sa trabaho gaya ni Lorna ang hinahanap ng kompanya, ayon na rin kay Chez Vous coordinator na si Jenice. Aniya, maaring mamasukang part-time basis (multi-client) o full time basis o nakatutok sa isang kliyente para sa serbisyong housekeeping at babysitting, bagay na kagaya ng gawain ng isang ina.
“We are looking for people who have excellent communication skills and a caring attitude because this kind of work is more than just cleaning, we are also dealing with the clients. Of course, gaining trust and satisfaction from the clients are among the most important factors,” ani Jenice.
Inaanyayahan din niya ang mga interesadong Pinay na tawagan ang mga numerong 0120-699-042 upang malaman ang iba pang detalye at kung paano magiging bahagi ng kanilang kompanya.